Saniwijzer

Nieuwe sanitatie in de praktijk

Flintenbreite

Beschrijving

Plaats: Lübeck

Doelstelling: zuivering van huishoudelijk afvalwater, kringloopsluiting en onderzoek

Schaal: woonwijk met 380 bewoners

Gebruikte technieken:

  • Biogasinstallatie
  • Helofytenfilter
  • Vacuümtoiletten
  • Voedselrestenvermalers

Toelichting:

De nieuwe sanitatie toegepast in de ecologische woonwijk Flintenbreite is een demonstratieproject voor het Duitste ministerie van milieu. De inrichting van de wijk is gebaseerd op een holistische ecologisch principe. Flintenbreite is niet aangesloten op de openbare riolering.

Het afvalwater wordt na inzameling behandeld in een interne kringloop. Het regenwater wordt via gootjes naar wadi's geleid, waar het wordt geïnfiltreerd in de bodem. Het zwarte water wordt, tezamen met het gf-afval, vergist en gebruikt voor verwarming. En het grijze water gaat naar een helofytenfilter.

De investeringskosten voor het sanitatiesysteem liggen circa 40% hoger dan voor een traditioneel systeem. De kosten voor onderhoud en beheer zullen naar verwachting 25% lager uitpakken.

Aard van het project
  • Pilot
Belangrijkste herkomst afvalwater
  • Woningen
Type afvalwater
  • Gemengd huishoudelijk afvalwater
  • Grijs water (spoel- en waswater)

Terug