Saniwijzer

Nieuwe sanitatie in de praktijk

EVA-Lanxmeer

Beschrijving

Plaats: Culemborg

Doelstelling: lokale zuivering van het grijze water van een woonwijk

Schaal: 300 huishoudens

Onderzoeksperiode: najaar 2003 –

Onderzochte technieken:

  • Helofytenfilter

Toelichting project:

De wijk Lanxmeer in Culemborg is ontwikkeld volgens een volledig duurzaam concept. Het waterconcept in de wijk EVA-Lanxmeer is ontworpen met aandacht voor regenwater, afvalwater en drinkwater.

Neerslag van de daken wordt opgevangen in vijvers. Neerslag die op het straatoppervlak valt, infiltreert in wadi's. En gerestaureerde oude rivierbeddingen zorgen voor extra waterbergingscapaciteit.

Hemelwater, grijs water en zwart water zijn volledig gescheiden. Het afvalwater van wasmachines, douches en keukens wordt via een helofytenfilter gezuiverd. Er zijn op drie locaties helofytenfilters gerealiseerd.

Conclusies:

Het door de helofytenfilters gezuiverde water is schoon genoeg om zonder verdere zuivering op het oppervlaktewater te worden geloosd.

Vervolg:

Onderdeel van het plan was verder om zwart water te benutten voor energieopwekking in een biogasinstallatie waaraan ook ander groenafval zou worden toegevoegd. De biogasinstallatie is uiteindelijk niet gerealiseerd. Het zwarte water wordt nu in het openbare riool gepompt.

Verdere informatie:

Op de website van EVA-Lanxmeer is uitgebreide informatie over het watersysteem in deze duurzame wijk te vind

Gemeente

Culemborg

Waterschap
  • Ws. Rivierenland
Aard van het project
  • Pilot
Belangrijkste herkomst afvalwater
  • Woningen
Type afvalwater
  • Gemengd huishoudelijk afvalwater
  • Grijs water (spoel- en waswater)

Terug