Saniwijzer

Nieuwe sanitatie in de praktijk

Eternal Holiday House

Beschrijving

Plaats: Ameland

Doelstelling: demonstratie van en onderzoek naar decentrale sanitatietechnieken

Onderzoeksperiode: 2010 - 2012

Schaal: 1 woning

Toegepaste technieken:

 • Recycledouche
 • Vacuümtoilet
 • Voedselrestenvermaler
 • Vergister

Beoogde resultaten:

 • Waterbesparing en -terugwinning
 • Terugwinning van energie
 • Terugwinning van nutriënten

Toelichting project:

Een bestaand vakantiehuis wordt getransformeerd tot een cradle-to-cradle-woning: een 'Eternal Holiday House’. Het is de bedoeling dat in de woning meer energie en schoon water wordt geproduceerd dan er wordt gebruikt. Voorwaarde is dat het comfort en de eisen die nu en in de toekomst worden gesteld aan hygiëne en veiligheid niet in het geding komen.

Conclusies:
Huurders waren over het algemeen tevreden over het vacuümtoilet. Op basis van de feedback van de huurders is er een betere recycledouche ontwikkeld. Communicatie over waarom bepaalde dingen anders werkten in het vakantiewoning bleek essentieel, vooral met betrekking tot de (voor de meeste huurders onbekende) voedselrestenvermaler.

Uit metingen is gebleken dat in periodes waarin de woning niet wordt verhuurd aanzienlijk kan worden bespaard op energie en water.

Al met al bleek een vakantiewoning niet de meest geschikte plek om nieuwe technologieën uit te testen. Doordat de woning slechts een deel van de tijd bewoond wordt, werkt bijvoorbeeld de biogasinstallatie niet goed. Verder kon het recyclen van grijs water niet optimaal worden gedemonstreerd omdat de woning niet was uitgerust met een wasmachine en vaatwasser. En omdat de woning een rieten dak had, golden er extra beperkingen ten aanzien van hergebruik van energie.

Tot slot hebben vakantiegangers andere gebruikspatronen dan permanente bewoners en het is lastig iedere keer weer nieuwe mensen te trainen in het gebruik van de voorzieningen. Voordeel is wel dat vakantiegangers vaak meer openstaan voor experimenten met nieuwe concepten, de ideeën meenemen naar huis en ze zo kunnen verspreiden.

Vervolg:

Het Eternal Holiday House dient als voorbeeld. Het uiteindelijke doel is dat de hier toegepaste technieken later elders ook op grotere schaal worden ingezet.

Overige opmerkingen:

Dit project maakt deel uit van het Europese project ‘Cradle to Cradle Islands’.

Gemeente

Ameland

Waterschap
 • Ws. Fryslân
Aard van het project
 • Pilot
Belangrijkste herkomst afvalwater
 • Recreatie
Type afvalwater
 • Gemengd huishoudelijk afvalwater
 • Grijs water (spoel- en waswater)

Terug