Saniwijzer

Nieuwe sanitatie in de praktijk

Duurzaam Eindhoven

Beschrijving

Plaats: Eindhoven (provincie Noord-Brabant)

Doelstelling: ontwikkelen van een visie voor een duurzame stedelijke ontwikkeling in Eindhoven – de zogenaamde Urban Tricycle – waarin nieuwe sanitatie een belangrijke plek inneemt

Beschrijving project:

Een moderne stad vereist een sterke focus op hergebruik van afvalstromen en het sluiten van kringlopen. Dit vraagt om een integrale aanpak op het gebied van energie, water en afval. Door het combineren van hedendaagse water-, energie-, en afvaltechnologieën kunnen er zogenaamde ‘tri-cycles’ en synergiën worden gecreëerd. En door deze te combineren met opkomende innovaties, zoals ‘smart grids’, kan het grondstoffengebruik in de stad Eindhoven aanzienlijk worden gereduceerd.

Waterschap
  • Ws. De Dommel
Aard van het project
  • Bureaustudie
Belangrijkste herkomst afvalwater
  • Woningen
Type afvalwater
  • Gemengd huishoudelijk afvalwater

Terug