Saniwijzer

Nieuwe sanitatie in de praktijk

Doornsteeg

Beschrijving

Plaats: Nijkerk

Doelstelling: realisatie van een energieneutrale wijk

Schaal: uiteindelijk 1.200 woningen

Toegepaste technieken:

  • Vacuümriolering en vacuümtoiletten
  • Voedselrestenvermalers

Via vacuümtoiletten en voedselrestenvermalers ingezameld afval en afvalwater zou worden behandeld op de nabijgelegen RWZI. Zodoende zou biogas kunnen worden geproduceerd en zouden grondstoffen kunnen worden teruggewonnen.

Resultaat:

De voorstudie is medio 2019 afgesloten. Besloten is het project niet in de voorgenomen opzet uit te voeren. Tijdens de voorstudie bleken er bij de projectontwikkelaars grote twijfels te bestaan ten aanzien van de haalbaarheid en de invloed van de vacuüminstallatie op de verkoopbaarheid van de woningen. Toepassing van nieuwe technologie brengt onzekerheid met zich mee die moeilijk te verzekeren is en tot hoge kosten kan leiden.

Een belangrijk punt van aandacht waren de geluidsnormen waaraan de toiletten conform het Garantiefonds zouden moeten voldoen. Hoewel ook standaardtoiletten niet aan deze normen voldoen, gelden deze toiletten als 'deugdelijk werk', en worden ze om die reden wel geaccepteerd, terwijl vacuümtoiletten dat predikaat niet hebben.

Gemeente

Nijkerk

Waterschap
  • Ws. Vallei en Veluwe
Aard van het project
  • Bureaustudie
Belangrijkste herkomst afvalwater
  • Woningen
Type afvalwater
  • Groen water (toiletspoelwater met GF-afval)

Terug