Saniwijzer

Nieuwe sanitatie in de praktijk

DEUS 21

Beschrijving

Plaats: Knittlingen

Doelstelling: energiewinning uit afvalwater en hergebruik regenwater

Schaal: 175 i.e.

Gebruikte technieken:

  • Vacuümsysteem voor toiletten en keukenafval
  • Voedselrestenvermalers
  • Biogasinstallatie

Toelichting:

In de nieuwbouwwijk 'Am Römerweg' in Knittlingen is een demonstratieproject opgezet, genaamd DEUS 21. Dit staat voor 'Dezentrales Urbanes Infrastruktur System 21'. Dit project had in eerste instantie twee takken; later is daar nog een derde aan toegevoegd.

Ten eerste wordt regenwater naar grote, ondergrondse bassins geleid. Het regenwater wordt gezuiverd tot drinkwaterkwaliteit en is te gebruiken voor de tuin, wc, wasmachine en douche.

Ten tweede wordt het afvalwater van de woningen , tezamen met het gf-afval uit de keuken, met een vacuümsysteem afgevoerd. Met een vergister wordt biogas gewonnen voor verwarming.

Ten derde is de anaërobe zuivering uitgebreid met technologie voor de terugwinning van stikstof en fosfor.

Het systeem is zo opgezet dat gemakkelijk kan worden ingespeeld op de verwachte groei van het aantal inwoners van de wijk.

Aard van het project
  • Pilot
Belangrijkste herkomst afvalwater
  • Woningen
Type afvalwater
  • Gemengd huishoudelijk afvalwater
  • Grijs water (spoel- en waswater)

Terug