Saniwijzer

Nieuwe sanitatie in de praktijk

DeSaH - Noorderhoek grijswaterbehandeling

Beschrijving

Plaats: Sneek

Doelstelling: het produceren van zeer zuiver water uit grijs water van woningen

Schaal: 230 woningen

Toe te passen technieken:

  • Actiefslibsysteem met capillaire nanofiltratie voor de behandeling van grijs water

Ervaringen: zes maanden continue productie van gezuiverd grijs water (februari 2021)

Toelichting:

In de wijk Noorderhoek in Sneek wordt zwart en grijs water gescheiden ingezameld en verwerkt.

Het zwarte (toilet)water wordt ingezameld via vacuümtoiletten en vacuümriolering. Meer daarover leest u hier. Het grijze water wordt ingezameld via vrijvervalriolering. 

De afvalwaterbehandelingsinstallatie is onderdeel van het project Waterschoon. Recent is deze installatie voorzien van een nageschakelde capillaire nanofiltratie (NF) van NX Filtration. Het doel daarvan is aantonen dat het mogelijk is water met een zeer hoge kwaliteit (zonder microverontreinigingen en bacteriën) uit grijs water te maken. Dit biedt mogelijkheden voor waterhergebruik voor diverse doeleinden.

Afbeelding - Noorderhoek afvalwaterbehandelingsinstallatie // grijswater_behandeling_noorderhoek_sneek.jpg (179 K)

Afbeelding: Afvalwaterbehandelingsinstallatie voor zwart en grijs water in de wijk Noorderhoek Sneek

Deze installatie is onderdeel van een promotie-onderzoek dat bij Wetsus wordt uitgevoerd. Naast de behandeling van grijs water wordt in de toekomst ook de behandeling van grijs én zwart water onderzocht, evenals verwijdering van medicijnresten uit deze stroom.

Resultaten

De resultaten van dit project vindt u op Sanimonitor. Via deze link kunt u uw eigen analyses maken.

Uit de data blijkt dat de NX Filtratie kan leiden tot een reductie van ruim 60% voor CZV, P en N. Zie ook de grafieken hieronder. (De blauwe lijnen tonen resultaat alleen actiefslibsysteem. De zwarte lijnen tonen resultaat met nanofiltratie.)

Afbeelding - Noorderhoek grafieken resultaten // noorderhoek_grafieken_actief_slib_en_nanofiltratie_2020_2_2.jpg (57 K)

Gemeente

Súdwest-Fryslân

Waterschap
  • Ws. Fryslân
Aard van het project
  • Pilot
Belangrijkste herkomst afvalwater
  • Woningen
Type afvalwater
  • Grijs water (spoel- en waswater)

Terug