Saniwijzer

Nieuwe sanitatie in de praktijk

Demo Rotterdam en Delft

Beschrijving

Plaats: Rotterdam en Den Hoorn (Delft)

Doelstelling: decentrale afvalwaterzuivering en sluiten (afval)waterkringloop door hergebruik

Onderzoeksperiode: 2017 – 2021

Onderzochte technieken o.a.:

 • Elektrocoagulatie
 • Membraantechnologie

Beoogde resultaten:

 • Opwerking van afvalwater tot irrigatiewater
 • Terugwinning van energie
 • Terugwinning van nutriënten (P en N)
 • Terugwinning van andere waardevolle grondstoffen (cellulose)

Toelichting project:

Dit project is een vervolg op het project RINEW, en is een NEREUS-project. NEREUS staat voor ‘New Energy and REsources from Urban Sanitation’. Het project in Nederland maakt deel uit van een overkoepelend Europees project dat wordt gesubsidieerd vanuit het Interreg 2-zeeënprogramma.

Er zijn inmiddels behoorlijk wat innovatieve technologieën beschikbaar voor het sluiten van afvalwaterstromen en hergebruik van afvalwater in stedelijk gebied. In de praktijk wordt hier echter nog niet zoveel mee gedaan. NEREUS wil hier meer bekendheid aan geven en het gebruik van de technologieën in de praktijk stimuleren.

Het project richt zich op decentrale afvalwaterzuivering. Teruggewonnen water zal worden gebruikt voor stadslandbouw (Rotterdam) en andere waardevolle toepassingen (Delft). Uit slib afkomstig van het elektrocoagulatieproces zal energie worden gewonnen. Daarnaast is er aandacht voor terugwinning van de meststoffen fosfor en nitraat, en andere waardevolle grondstoffen, waaronder cellulose.

Andere NEREUS-projecten vinden plaats in Zuid-Engeland, Noord-Frankrijk en Vlaanderen (Antwerpen en Gent).

Voor meer informatie over het overkoepelende NEREUS-project op de Saniwijzer klik hier.

Gemeente

Rotterdam, Midden-Delfland

Waterschap
 • Ws. Hollandse Delta
 • HH. van Delfland
 • HH. van Schieland en de Krimpenerwaard
Aard van het project
 • Pilot
Belangrijkste herkomst afvalwater
 • Woningen
Type afvalwater
 • Gemengd huishoudelijk afvalwater
 • Grijs water (spoel- en waswater)
 • Geel water (urine en urinespoelwater)

Terug