Saniwijzer

Nieuwe sanitatie in de praktijk

Decentrale sanitatie Zutphen

Beschrijving

Plaats: Zutphen

Doelstelling: de mogelijkheden voor decentrale zuivering en hergebruik van afvalwater onderzoeken voor een duurzame woonwijk

Schaal: 10 woningen

Onderzochte technieken:

  • ABR
  • Belucht helofytenfilter
  • Hergebruik effluent voor toiletspoeling

Toelichting project:

Voor de gemeente Zutphen is door LeAF het ontwerp gemaakt voor een decentrale zuivering voor ongeveer tien tijdelijke woningen. Deze woningen zouden worden gebouwd op een braakliggend terrein. De toekomstige bewoners hebben een sterke betrokkenheid met duurzaamheid. Het ontwerp is in nauw overleg met gemeente en bewoners gemaakt.

Vervolg: de bewoners zijn nog op zoek naar een geschikt terrein om hun plannen te verwezenlijken

Gemeente

Zutphen

Waterschap
  • Ws. Rijn en IJssel
Aard van het project
  • Bureaustudie
Belangrijkste herkomst afvalwater
  • Woningen
Type afvalwater
  • Gemengd huishoudelijk afvalwater

Terug