Saniwijzer

Nieuwe sanitatie in de praktijk

DEBIT meetprogramma SuperLocal 2022/2023

Beschrijving

Het afvalwatersysteem bij het project Superlocal zal de komende periode (2021-2022) geleidelijk aan worden opgestart. De komende jaren zullen worden benut om meer informatie over het hier aangelegde afvalwatersysteem te verzamelen. Waterschapsbedrijf Limburg (WBL) en Waterschap Limburg (WL) zijn binnen het totale Superlocal-project gezamenlijk verantwoordelijk voor de monitoring van het afvalwatersysteem. STOWA wil het project gebruiken (in het kader van DEBIT-2030) om additionele informatie te verzamelen. WBL, WL en STOWA zijn voornemens via dit monitoringsplan samen te werken.

Meer informatie over het project SuperLocal.

Waterschap
  • Ws. Limburg
Belangrijkste herkomst afvalwater
  • Woningen
Type afvalwater
  • Gemengd huishoudelijk afvalwater

Terug