Saniwijzer

Nieuwe sanitatie in de praktijk

DEBIT-meetprogramma Blue City 2023

Beschrijving

Plaats: Rotterdam

Doelstelling: het monitoren van de pilot Blue City

Onderzoeksperiode: 2023 - 2024

Onderzochte technieken:

  • Semilla-systeem

Toelichting:

Vanaf 2022 wordt in Rotterdam op de locatie van het voormalige Tropicana het complex Blue City gerealiseerd. Een beschrijving van het pilotproject Blue City vindt u hier op de Saniwijzer.

Zowel de betrokken waterschappen als de gemeente Rotterdam en STOWA willen de pilot gebruiken om aanvullende data te verzamelen en op te nemen in de Sanimonitor, zodat deze voor eenieder beschikbaar komen. Daarnaast wil STOWA in het kader van DEBIT-2030 ook data verzamelen met betrekking tot de zogenoemde nieuwe stoffen.

De uitvoering van de monitoring is voorzien in 2023-2024.

Gemeente

Rotterdam

Waterschap
  • Ws. Hollandse Delta
  • HH. van Delfland
  • HH. van Schieland en de Krimpenerwaard
Belangrijkste herkomst afvalwater
  • Horeca
  • Kantoor-school
Type afvalwater
  • Grijs water (spoel- en waswater)
  • Geel water (urine en urinespoelwater)
  • Bruin water (fecaliën met spoelwater)

Terug