Saniwijzer

Nieuwe sanitatie in de praktijk

De Vrijgaard

Beschrijving

Plaats: Zeewolde

Doelstelling: zuiveren van het afvalwater van een camping

Schaal: 700 m3/jaar, piekbelasting van ca 150 v.e.

Toegepaste technieken:

  • Wilgenfilter

Toelichting:

Waterschap Zuiderzeeland is op zoek gegaan naar een nieuwe manier voor het zuiveren van afvalwater voor een camping. Uiteindelijk is gekozen voor een wilgenveld van 20 m x 10 m x 1 m diep. In mei 2018 is het wilgenveld opgeleverd.

Samen met naturistenvereniging Veluwe, Rijn en IJssel (VRIJ), eigenaar van camping De Vrijgaard in Zeewolde, voert het waterschap twee jaar lang een pilot uit om deze natuurlijke vorm van zuiveren in de praktijk toe te passen. Monitoring maakt onderdeel uit van deze pilot.

Het toilet- en douchewater van de camping wordt eerst via een leiding naar een tank geleid. Daarna wordt het water via een pompje geloosd op het veld waar de wilgen staan. De wortels van de wilgen doen vervolgens hun werk. Wilgen staan erom bekend veel water te verdampen en snel meststoffen als stikstof en fosfaat uit water op te nemen.

Voor het waterschap is deze pilot een mooie gelegenheid om kennis en ervaring op te doen met deze vorm van zuiveren van afvalwater.

De bezoekers van de camping maken via een informatiepaneel kennis met het principe van het wilgenfilter. Ze worden verzocht om milieuvriendelijke producten te gebruiken en krijgen bij aankomst een verpakking van een groen middel voor hun toilet cadeau.

Gemeente

Zeewolde

Waterschap
  • Ws. Zuiderzeeland
Aard van het project
  • Pilot
Belangrijkste herkomst afvalwater
  • Recreatie
Type afvalwater
  • Gemengd huishoudelijk afvalwater

Terug