Saniwijzer

Nieuwe sanitatie in de praktijk

De Groene Hoven

Beschrijving

Plaats: Apeldoorn

Doelstelling: gecombineerde, geconcentreerde inzameling van huishoudelijk afvalwater en groente- en fruitafval

Schaal: 1 multifunctioneel centrum

Onderzoeksperiode: vanaf najaar 2015

Onderzochte technieken:

  • Vacuümtoiletten
  • Voedselrestenvermalers

Beoogde resultaten:

  • Terugwinning van grondstoffen
  • Energiewinning
  • Waterbesparing
Foto - Groene Hoven vacuumtoilet // groene_hoven_vacuumtoilet.jpg (19 K)

Foto: Vacuümtoilet | Bron: Paul Telkamp (Tauw)

Toelichting project:

In het multifunctioneel buurtcentrum ‘De Groene Hoven’ in de wijk Kerschoten in Apeldoorn is een demonstratieopstelling gerealiseerd met vacuümtoiletten en een voedselrestenvermaler. Deze opstelling is een vervolg op het project Nieuwe Sanitatie Apeldoorn II.

Doel van deze demonstratie is om burgers, woningbouwcorporaties, projectontwikkelaars en overige geïnteresseerden in de praktijk kennis te laten maken met nieuwe sanitatie.

Vervolg:

De uiteindelijke wens van de gemeente Apeldoorn en waterschap Vallei en Veluwe is om een groot uitvoeringsproject met nieuwe sanitatie te realiseren.

Dit project is een eerste stap om op grotere schaal afvalwater te concentreren, om op de waterzuivering meer grondstoffen en energie te kunnen produceren.

Gemeente

Apeldoorn

Waterschap
  • Ws. Vallei en Veluwe
Aard van het project
  • Pilot
Belangrijkste herkomst afvalwater
  • Horeca
Type afvalwater
  • Gemengd huishoudelijk afvalwater

Terug