Saniwijzer

Nieuwe sanitatie in de praktijk

Brainport Smart District Helmond

Beschrijving

Plaats: Helmond

Doelstelling: realiseren van een circulair watersysteem en drinkwaterbesparing

Schaal: 1500 woningen en een bedrijventerrein

Toe te passen technieken:

  • Helofytenfilter voor het grijze water
  • Een veelheid aan opties voor besparing en/of hergebruik van water waaruit de bewoners zelf een keus kunnen maken

Ervaringen: het project is nog in voorbereiding (realisatie in 2021)

Toelichting:

De wijk Brandevoort in Helmond wordt ontwikkeld als een Brainport Smart District; circulair en met tal van duurzame innovaties op allerlei gebied.

Afbeelding - Helmond Brainport Smart District // brainport_smart_district_wijk_met_water_2.jpg (187 K)
Afbeelding: Impressie BSD | Bron: Brochure Waterlab

Onderdeel hiervan is ook het duurzame watersysteem. Waterbesparing en een gesloten waterkringloop op huishoud- of wijkniveau zijn hierbij speerpunten.

Het zwarte water gaat naar de RWZI, maar het grijze water wordt lokaal in een helofytenfilter verwerkt. Het effluent daaruit komt ten goede aan het watersysteem en een gedeelte ervan wordt samen met het regenwater opgewerkt tot was- en spoelwater.

Toekomstige bewoners krijgen een toolbox waarmee zij zelf de maatregelen kunnen kiezen die bij hun ambities passen. Met andere woorden ze kunnen zelf beslissen welke technieken ze willen gebruiken om bij te dragen aan waterbesparing en/of -hergebruik. Denk bijvoorbeeld aan een recycle shower of een vacuümtoilet. Zo kunnen zij naar eigen keuze bijdragen aan de gezamenlijke doelstellingen.

Gemeente

Helmond

Waterschap
  • Ws. Aa en Maas
  • Ws. De Dommel
Aard van het project
  • Implementatie
Belangrijkste herkomst afvalwater
  • Woningen
Type afvalwater
  • Grijs water (spoel- en waswater)

Terug