Saniwijzer

Nieuwe sanitatie in de praktijk

Botanischer Garten

Beschrijving

Plaats: Berlijn

Doelstelling: terugwinning van nutriënten en waterbesparing

Gebruikte technieken:

  • Vacuümtoiletten
  • Watervrije urinoirs

Toelichting:

In de botanische tuin van Berlijn vindt een demonstratieproject plaats. Doel is de benutting van organische reststromen (waaronder urine en fecaliën) voor terugwinning van nutriënten (stikstof, fosfor en kalium).

Foto - Botanischer Garten Berlijn gebouw // botanischer_garten_berlijn_-_gebouw.jpg (254 K)
Foto: Botanischer Garten | Bron: Bjartur Swart (STOWA)

Urine wordt gescheiden ingezameld met watervrije urinoirs. Uit de urine kunnen nutriënten worden gewonnen. De urine kan echter ook rechtstreeks als meststof worden toegepast. Momenteel wordt dit in verschillende concentraties uitgetest op siertabak.

Uit het zwarte water wordt de vaste stof (fecaliën en toiletpapier) gescheiden van de vloeistof. De vaste stof wordt voor en na compostering onderzocht op ziekteverwekkers en bacteriën. De eerste resultaten zijn positief.

Bijkomend positief effect is de aanzienlijke waterbesparing die met het nieuwe sanitair wordt bereikt.

Foto - Botanischer Garten Berlijn urinoirs // botanischer_garten_berlijn_-_urinoirs.jpg (124 K) Foto - Botanischer Garten Berlijn bordje // botanischer_garten_berlijn_-_bordje.jpg (115 K)
Foto: Urinoirs | Bron: Bjartur Swart (STOWA)
 Foto: Infobordje voor bezoekers | Bron: idem

Aard van het project
  • Pilot
Belangrijkste herkomst afvalwater
  • Horeca
Type afvalwater
  • Gemengd huishoudelijk afvalwater
  • Geel water (urine en urinespoelwater)

Terug