Saniwijzer

Nieuwe sanitatie in de praktijk

Blue City

Beschrijving

Plaats: Rotterdam

Doelstelling: verkenning van decentrale kringloopsluiting op gebouwniveau

Onderzoeksperiode: 2021 - 2023

Toelichting project:
BlueCity, gevestigd in het voormalige Tropicana in Rotterdam, biedt ruimte aan start-ups die werken aan vernieuwende concepten voor een circulaire stad. In 2019 is BlueCity gestart met de verbouw van de evenementenlocatie. Daarbij wordt op verschillende manieren gezocht naar het maximaal toepassen van circulaire principes.

In BlueCity komt een onderzoeksproject met een proefinstallatie, bedoeld om te onderzoeken of en hoe een decentrale en circulaire (afval)waterbehandeling op gebouwniveau werkt. En ook welke impact deze heeft op de waterketen van een stad als Rotterdam en haar gebruikers. Hierbij gaat het om het beantwoorden van zowel technische als maatschappelijke vragen.

In het pand wordt nu een pilotinstallatie gerealiseerd. Deze werkt met het Semilla-systeem. Het doel daarvan is zoveel mogelijk grondstoffen (water, compost, urinemeststof) terug te winnen. Het water wordt zoveel mogelijk lokaal hergebruikt.

 • Grijs water wordt met een doekenfilter van grove delen gereinigd. Met een UV-filter en ultrafiltratie wordt het water verder gehygiëniseerd, waarna het als spoelwater kan worden hergebruikt.
 • Zwart en geel afvalwater worden apart ingezameld. In een trommelzeef worden de grovere organische delen uit het zwarte water verwijderd. Met een persfilter en een zakkenfilter wordt het organisch materiaal verder ingedikt. Dit organisch materiaal wordt gecomposteerd.
 • De overgebleven waterige fractie wordt samen met de urine (de geelwaterstroom) in een verdamper geleid. De overblijvende kleine, geconcentreerde waterstroom (concentraat) bevat alle nutriënten en kan als meststof worden gebruikt.
 • Het condensaat bevat nog verontreinigingen. Voordat dit kan worden geloosd of hergebruikt moet het nog worden gereinigd. Dit gebeurt in een RO-installatie. Het water kan daarna worden hergebruikt voor toiletspoeling.

Stand van zaken:
Het project is in voorbereiding. Het is gepresenteerd tijdens de platformdag Nieuwe Sanitatie op 1 november 2022. Wie meer wil weten over het Closed Loop Concept en de vier projectfasen vindt de sheets hier.

Gemeente

Rotterdam

Waterschap
 • Ws. Hollandse Delta
 • HH. van Delfland
 • HH. van Schieland en de Krimpenerwaard
Aard van het project
 • Pilot
Belangrijkste herkomst afvalwater
 • Horeca
 • Kantoor-school
Type afvalwater
 • Grijs water (spoel- en waswater)
 • Geel water (urine en urinespoelwater)
 • Bruin water (fecaliĆ«n met spoelwater)

Terug