Saniwijzer

Nieuwe sanitatie in de praktijk

Biesboschmuseum

Beschrijving

Plaats: Werkendam

Doelstelling: zuivering van het afvalwater van een museum en ervaring opdoen met een wilgenfilter

Schaal: wilgenfilter van 100 m2

Onderzoeksperiode: 2015 -

Onderzochte technieken:

  • Wilgenfilter

Beoogde resultaten:

  • Duurzame waterzuivering
  • Productie van biomassa
  • Publieksinformatie

Toelichting project:

Bij het vernieuwde Biesboschmuseum is een wilgenfilter aangelegd voor de zuivering van het afvalwater van de toiletten en het restaurant. Dit is het eerste wilgenfilter in Nederland. In Scandinavië wordt er al langer gebruik van gemaakt. Bijvoorbeeld in Zweden zijn grootschalige systemen aangelegd die huishoudelijk afvalwater, bedrijfsafvalwater en effluent van rioolwaterzuiveringsinstallaties behandelen.

Wilgen nemen het afvalwater uit het museum op, en daarmee ook de daarin opgeloste stoffen, zoals stikstof en fosfaat. Deze stoffen fungeren als nutriënten en bevorderen de groei van de wilgen. Een deel van het water verdampt via de wilgen. Het overgebleven gezuiverde water wordt op het aangrenzende plas-drasgebied geloosd en van daaruit op de rivier.

De takken van deze wilgen worden eens per twee jaar afgezaagd en – na droging – gebruikt als duurzame brandstof in de biomassakachel van het museum en voor andere doeleinden. Het wilgenfilter is zo ontworpen dat het onderdeel is van de entree van het museum. Daarnaast is het systeem goed zichtbaar gemaakt vanaf de zwevende loopbrug waar bezoekers via informatieborden lezen over de werking van het systeem.

Foto - Wilgenfilter Biesbosch na aanleg // wetlantec_wilgenfilter_biesbosch_na_aanleg.jpg (228 K) Foto - Wilgenfilter Biesbosch na 3 maand // wetlantec_wilgenfilter_biesbosch_na_3_maand.jpg (252 K) Foto - Wilgenfilter Biesbosch na 1 jaar // wetlantec_wilgenfilter_biesbosch_na_1_jaar.jpg (201 K)
Foto's: Wilgenfilter direct na aanleg... na drie maanden... en na een jaar | Bron: Wetlantec

Gemeente

Werkendam

Waterschap
  • Ws. Rivierenland
Aard van het project
  • Pilot
Belangrijkste herkomst afvalwater
  • Horeca
Type afvalwater
  • Gemengd huishoudelijk afvalwater

Terug