Saniwijzer

Nieuwe sanitatie in de praktijk

Azc Cranendonck

Beschrijving

Plaats: Budel

Doelstelling: zuivering van het afvalwater van een asielzoekerscentrum

Schaal: sterk wisselende hoeveelheiden: 500 - 1800 i.e.

Toegepaste technieken:

  • SBR (Sequencing Batch Reactor)
  • Membraanfilter

Toelichting:

Foto - Azc Cranendonck rwzi en sbr // azc_cranendonck_rwzi_en_sbr.jpg (58 K) 
 Foto: RWZI naast SBR-installatie Cranendonck | Bron: Copier

De bestaande RWZI op dit voormalige kazerneterrein bleek niet in staat om de wisselende hoeveelheden afvalwater van het asielzoekerscentrum goed te verwerken. In plaats van naar de RWZI wordt het rioolwater daarom sinds eind 2016 naar een container met een SBR/Membraanfilter gepompt. Hier vindt een volledige zuivering plaats. Het laatste bassin van de RWZI wordt voorlopig gebruikt als opslagbekken.

De bestaande RWZI blijft voorlopig aanwezig. Op termijn zal, afhankelijk van de ontwikkelingen, een besluit worden genomen over het al dan niet opnieuw in gebruik nemen ervan.

Gemeente

Budel

Waterschap
  • Ws. De Dommel
Aard van het project
  • Implementatie
Belangrijkste herkomst afvalwater
  • Woningen
Type afvalwater
  • Gemengd huishoudelijk afvalwater

Terug