Saniwijzer

Nieuwe sanitatie in de praktijk

Aquamin

Beschrijving

Plaats: Zuchwil

Doelstelling: zuivering en hergebruik van huishoudelijk afvalwater

Schaal: 1 woning

Gebruikte technieken:

  • Urinescheidingstoilet
  • Struvietreactor
  • MBR
  • Filterzakken

Toelichting:

Aquamin - een eengezinswoning in het dorp Zuchwil - is het eerste zero-wastewaterhuis in Zwitserland. Het vrijstaande huis is gebouwd in 2004.

Het huis is voorzien van een eigen waterzuiveringsinstallatie, die in de kelder is geplaatst. De urine wordt gescheiden ingezameld met een scheidingstoilet. Uit de urine wordt struviet (een fosfaatmeststof) gewonnen met een reactor.

Al het afvalwater wordt gezuiverd in een membraanbioreactor (MBR). Het slib hieruit gaat naar filterzakken buiten het huis. Het water stroomt terug naar de zuiveringsinstallatie. De vaste bestanddelen blijven in de zakken, die uiteindelijk worden afgevoerd voor verdere compostering elders. Het gezuiverde afvalwater wordt gebruikt voor toiletspoeling en voor de tuin. Het teveel aan water wordt in de tuin in de bodem geïnfiltreerd.

Hiernaast wordt er regenwater opgevangen, dat wordt gebruikt voor de wasmachine. Al met al wordt er zo ruim een derde bespaard op drinkwater.

Er is bij Aquamin onderzoek gedaan naar veiligheid, kwaliteit van het effluent, waterhergebruik, energieverbruik en werking van het systeem.

Vanwege de kinderziektes die optraden bij dit innovatieve systeem, kozen de bewoners na de projectperiode van vier jaar voor een conventionele oplossing voor het afvalwater.

Het project heeft veel waardevolle informatie opgeleverd (zie de links in de linkerkolom). Het systeem lijkt veelbelovend voor plekken zonder aansluiting op de riolering, of locaties waar weinig water beschikbaar is. Het lijkt meer geschikt voor grotere wooneenheden, zoals appartementencomplexen of kleine woonwijken.

Aard van het project
  • Pilot
Belangrijkste herkomst afvalwater
  • Woningen
Type afvalwater
  • Gemengd huishoudelijk afvalwater
  • Grijs water (spoel- en waswater)
  • Geel water (urine en urinespoelwater)

Terug