Saniwijzer

Nieuwe sanitatie in de praktijk

Am Büsing Palais

Beschrijving

Plaats: Offenbach

Doelstelling: hergebruik van grijs water en regenwater

Schaal: een hotel met 380 bedden

Gebruikte technieken:

  • Biorotor
  • UV-behandeling

Toelichting:

Am Büsing Palais is een 4-sterrenhotel van de ArabellaSheratonketen. Tijdens de bouw kwam het idee op om water te besparen door middel van een innovatieve installatie voor de behandeling van grijs water, waardoor dat hergebruikt kon worden. Omdat hier in eerste instantie geen rekening mee was gehouden, is de installatie in de parkeergarage geplaatst op twee parkeerplekken.

Het grijze water uit bad en douche van de hotelkamers wordt gescheiden ingezameld en naar een bezinktank geleid. Daarna wordt het gezuiverd door een biorotor en vervolgens met UV-licht. Het gezuiverde water gaat naar een opslagtank en wordt gebruikt voor toiletspoeling. De opslagtanks worden automatisch aangevuld met drinkwater wanneer het gezuiverde grijswater op dreigt te raken. Bij een teveel aan grijs water, stroomt het over in het riool.

Daarnaast wordt regenwater van het dak opgevangen en gebruikt voor besproeien van de beplanting. Het overige afvalwater gaat naar de plaatselijke rwzi.

Tot op heden blijkt er voldoende grijs water te zijn voor de toiletspoeling, en voldoende regenwater voor de beplanting.

 

Aard van het project
  • Pilot
Belangrijkste herkomst afvalwater
  • Horeca
Type afvalwater
  • Grijs water (spoel- en waswater)

Terug