Saniwijzer

Nieuwe sanitatie in de praktijk

Allermöhe

Beschrijving

Plaats: Hamburg

Doelstelling: zuivering van huishoudelijk afvalwater

Schaal: 36 woningen; circa 140 bewoners

Gebruikte technieken:

  • Helofytenfilter
  • Composttoiletten
  • Regenwateropvang

Toelichting:

Allermöhe is een ecologische woonwijk die tussen 1985 en 2002 in fasen is gebouwd. De wijk is niet aangesloten op de openbare riolering. Al het afvalwater wordt ter plaatse behandeld in een gesloten kringloop.

De watervrije composttoiletten besparen - vergeleken met een gewoon spoeltoilet - circa 40 liter water per persoon per dag. De compost uit de toiletten wordt, na minstens twee jaar composteren, gebruikt als mest in tuinen en gemeenschappelijk groen. Er wordt ongeveer 40 liter compost per persoon per jaar geproduceerd. Het lekwater uit het composteringsproces wordt met water verdund en gebruikt als meststof.

Het regenwater wordt deels opgevangen in greppels en wadi's, en geïnfiltreerd in de bodem. En deels in opvangbassins en gebruikt voor bewatering van de groene ruimtes. Sommige huishoudens gebruiken ook regenwater voor de wasmachine.

Het grijze water wordt gezuiverd in een helofytenfilter. Het wordt niet hergebruikt, maar geloosd op oppervlaktewater.

Aard van het project
  • Pilot
Belangrijkste herkomst afvalwater
  • Woningen
Type afvalwater
  • Gemengd huishoudelijk afvalwater

Terug