Saniwijzer

Nieuwe sanitatie in de praktijk

ADEL

Beschrijving

Plaats: Armhoede

Doelstelling: duurzame en doelmatige omgang met huishoudelijk afvalwater in een buurtschap

Schaal: 3 pilots van elk 1 woning

Onderzoeksperiode: 2014 – 2018

Onderzochte technieken:

 • Watervrij urinoir
 • Diverse typen helofytenfilters
 • Aangepaste septic tank

Beoogde resultaten:

 • Bewonersparticipatie
 • Hoog zuiveringsrendement
 • Lagere energiekosten
 • Inzicht in benodigd beheer en onderhoud
 • Beperking waterverbruik
 • Mogelijk terugwinning van grondstoffen
Foto - Armhoede // armhoede.jpg (55 K) 
 

Foto: Landgoed Armhoede | Bron: website LeAF

Toelichting project:

ADEL staat voor: Armhoede Duurzaam Energie Landschap. Onder deze naam streeft het buurtschap Armhoede (gemeente Lochem) ernaar klimaatneutraal en duurzaam te worden. Water is een van de thema’s binnen dit project.

De oplossingen voor een duurzamere en efficiëntere omgang met huishoudelijk afvalwater die in dit buurtschap worden uitgetest, zijn ook landelijk van belang. De huidige oplossingen voor afvalwater in het buitengebied in Nederland (drukriolering en IBA-compactsystemen) blijken namelijk vaak weinig duurzaam en onvoldoende doelmatig. Daarbij komt nog dat de komende jaren op veel plaatsen, net zoals in Armhoede, de drukriolering aan vervanging toe is, wat enorme kosten met zich meebrengt. Ook IBA-compactsystemen blijken kostbaar in onderhoud en beheer, en werken vaak onvoldoende. 

In het project worden sinds 2014 een drietal waterpilots uitgevoerd, elk op de schaal van 1 woning. De meest innovatieve elementen van de van deze pilots zijn:

 • Bewonersparticipatie: bewoners hebben een sterke en bepalende stem in de besluitvorming en uitvoering van de pilots.
 • Scheiding aan de bron: in een van de pilots wordt urine van watervrije herenurinoirs apart ingezameld. Het resterende (meer geconcentreerde) toiletwater wordt behandeld in een aangepaste septic tank, waar afbraak van slib wordt gestimuleerd. Het effluent wordt nagezuiverd in een helofytenfilter. Dit filter wordt ook gebruikt voor verwerking van het grijze water.
 • In twee van de pilots wordt gemengd huishoudelijk afvalwater verwerkt in een belucht helofytenfilter.
 • In twee van de pilots is een horizontaal helofytenfilter – dus zonder pompen – aangelegd om hier ervaringen mee op te doen.
 • De pilots worden sinds oplevering gedurende een aantal jaren gemonitord op werking en gebruikerservaringen. Naar verwachting wordt dit in 2018 afgerond.

Conclusies: nog niet beschikbaar

Rapportages:

Op dit moment worden de pilots nog gemonitord op zuiveringsrendement, praktijk- en gebruikservaringen. Rapportage zal medio 2018 gereed zijn.

Vervolg:

Het uitgangspunt is dat de pilotresultaten toepasbaar zijn op meer locaties, zowel binnen Armhoede als elders. Op deze manier kan op termijn in het buitengebied duurzamer met water worden omgegaan, op een door de gebruikers geaccepteerde wijze.

Gemeente

Lochem

Waterschap
 • Ws. Rijn en IJssel
Aard van het project
 • Pilot
Belangrijkste herkomst afvalwater
 • Woningen
Type afvalwater
 • Gemengd huishoudelijk afvalwater

Terug