Saniwijzer

Nieuwe sanitatie in de praktijk

Aan de bron

Beschrijving

Plaats: Winterswijk

Doelstelling: zuivering van ziekenhuisafvalwater

Schaal: 1 ziekenhuis

Toegepaste technieken:

  • Ozon
  • UV

Toelichting:

Pilotproject 'Aan de bron' start begin 2019 en heeft tot doel medicijnresten effectiever en rendabeler te verwijderen uit het afvalwater van ziekenhuizen. Hiervoorwordt een container met een zogenoemde UVO3-installatie bij streekziekenhuis Koningin Beatrix in Winterswijk (de bron van het afvalwater) geplaatst.

De UVO3-installatie maakt gebruik van ozon- en UV-technologie. Deze technologie is speciaal gericht op het verwijderen van chemische verontreinigingen, zoals medicijnen, medicijnresten, röntgencontrastvloeistoffen en resistente bacteriën uit afvalwater. Het gaat hier om een extra voorzuivering. Hierna wordt het afvalwater geloosd op het riool en gaat het naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie.

De UVO3-installatie verhuist in het najaar van 2019 naar de rwzi van Winterswijk, om ook daar getest te worden. De installatie is gemakkelijk te verhuizen, omdat deze in een gewone zeecontainer is geplaatst.

Foto - UVO3-installatie // nijhuis-uvo3-installatie.jpg (117 K)
Foto: UVO3-installatie | Bron: Nijhuis Industries

De pilot sluit aan bij de 'Ketenaanpak Medicijnresten uit Water’ van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Daarnaast dragen de uitkomsten van de pilot bij aan de toekomstige Europese wetgeving voor waterkwaliteit (EU Water Framework Directive). Deze wordt in 2027 ingevoerd, met onder meer strengere eisen voor het behandelen en lozen van afvalwater.

Gemeente

Winterswijk

Aard van het project
  • Pilot
Belangrijkste herkomst afvalwater
  • Kantoor-school
Type afvalwater
  • Gemengd huishoudelijk afvalwater

Terug