Saniwijzer

Nieuwe sanitatie in de praktijk

Aan de bron

Beschrijving

Plaats: Winterswijk

Doelstelling: zuivering van ziekenhuisafvalwater

Schaal: 1 ziekenhuis

Toegepaste technieken:

  • Ozon
  • UV

Toelichting:

Pilotproject 'Aan de bron' startte begin 2019 en had tot doel medicijnresten effectiever en rendabeler te verwijderen uit het afvalwater van ziekenhuizen. Hiervoor is eerst een container met een zogenoemde UVO3-installatie bij streekziekenhuis Koningin Beatrix in Winterswijk (de bron van het afvalwater) geplaatst. Het ging hier om een extra voorzuivering. Hierna werd het afvalwater geloosd op het riool en ging het naar de rioolwaterzuivering. In het najaar van 2019 is de installatie naar de rwzi van Winterswijk verhuisd, om ook daar te worden getest.

De pilot heeft aangetoond dat de installatie ruim 80% van alle medicijnresten en contrastvloeistoffen uit het water verwijdert. Voor diclofenac is dit zelfs 95%, voor metoprolol en propranolol 94%, en voor sotalol 98%. Het systeem is inmiddels onder de naam MediOxi op de markt gebracht.

Het MediOxi-systeem gebruikt diverse filter- en scheidingstechnieken in combinatie met ozon- en UV-technologie. Deze technologie is speciaal gericht op het verwijderen van chemische verontreinigingen, zoals medicijnen, medicijnresten, röntgencontrastvloeistoffen en resistente bacteriën uit afvalwater. Het systeem is ingebouwd in een container, en is daardoor gemakkelijk te plaatsen bij bijvoorbeeld zieken- en verzorgingshuizen en farmaceutische bedrijven.

Foto - UVO3-installatie // nijhuis-uvo3-installatie.jpg (117 K)
Foto: UVO3-installatie | Bron: Nijhuis Industries

De pilot sluit aan bij de 'Ketenaanpak Medicijnresten uit Water’ van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Daarnaast dragen de uitkomsten van de pilot bij aan de toekomstige Europese wetgeving voor waterkwaliteit (EU Water Framework Directive). Deze wordt in 2027 ingevoerd, met onder meer strengere eisen voor het behandelen en lozen van afvalwater.

Gemeente

Winterswijk

Aard van het project
  • Pilot
Belangrijkste herkomst afvalwater
  • Kantoor-school
Type afvalwater
  • Gemengd huishoudelijk afvalwater

Terug