Saniwijzer

Nieuwe sanitatie in de praktijk

Zuiveringsveld

Is dit (wettelijk) toegestaan?

Deze oplossing past binnen de huidige wettelijke kaders, maar is nieuw en nog niet algemeen geaccepteerd. Mogelijk zal het bevoegd gezag aanvullende eisen stellen om te voorkomen dat de volksgezondheid in het geding komt of het milieu vervuilt.

Wilt u meer weten over wet- en regelgeving? Klik dan hier.

Terug