Saniwijzer

Nieuwe sanitatie in de praktijk

Waterbesparing en grondstoffenhergebruik

Hoe duurzaam is dit?

Met de voorziening beoogt u grondstoffen uit afvalwater terug te winnen. Daarmee draagt u bij aan de circulaire economie en het behoud van waardevolle grondstoffen.

Met de voorziening beoogt u water te besparen. Daarmee draagt u bij aan de vermindering van de waterbehoefte en helpt u grondwaterstandsdaling en verdroging voorkomen.

Wilt u meer weten over de duurzaamheid van nieuwe sanitatie? Klik dan hier.

Terug