Saniwijzer

Nieuwe sanitatie in de praktijk

Waterbesparing en grondstoffenhergebruik

Ervaringen

Deze oplossing is alleen nog op laboratoriumschaal of in een kleine demo beproefd. Er zijn nog geen praktijkervaringen.

Terug