Saniwijzer

Nieuwe sanitatie in de praktijk

Lokale biogas- en nutriëntenwinning

Wat moet ik monitoren?

Uw installatie vergt vrijwel dagelijks beheer en onderhoud. Waterkwaliteitsgegevens van zowel het aangevoerde water als het gezuiverde water, alsmede procesparameters van uw installatie, zullen frequent vastgesteld moeten worden. Dit vergt een gedegen monitoringsprogramma.

Wilt u meer weten over de wenselijkheid of noodzaak tot monitoring? Klik dan hier.

Wilt u meer weten over het beheer van decentrale systemen? Klik dan hier.

Terug