Saniwijzer

Nieuwe sanitatie in de praktijk

Lokale biogas- en nutriëntenwinning

Hoe duurzaam is dit?

Met de voorziening beoogt u energie uit afvalwater terug te winnen. Daarmee draagt u bij aan de productie van duurzame energie en helpt u de klimaatdoelstellingen te realiseren. De bedrijfsvoering van de installatie vergt wel meer energie dan een gemiddelde zuivering. Afhankelijk van de schaal en effectiviteit zal er een netto energieoverschot zijn.

Met de voorziening beoogt u grondstoffen uit afvalwater terug te winnen. Daarmee draagt u bij aan de circulaire economie en het behoud van waardevolle grondstoffen.

Met de voorziening beoogt u water te besparen. Daarmee draagt u bij aan de vermindering van de waterbehoefte en helpt u grondwaterstandsdaling en verdroging voorkomen.

Wilt u meer weten over de duurzaamheid van nieuwe sanitatie? Klik dan hier.

Terug