Saniwijzer

Nieuwe sanitatie in de praktijk

Individuele woningen in het stedelijk gebied

Hieronder verstaan wij particuliere huur- en koopwoningen. Dat kunnen vrijstaande woningen, rijtjeswoningen of appartementen zijn.

Mogelijkheden

Hier worden de mogelijkheden voor nieuwe sanitatie op woningniveau besproken. Systemen waarbij bijvoorbeeld afvalwater op woningniveau geconcentreerd wordt ingezameld, maar het water verderop in de wijk lokaal wordt verwerkt, komen elders aanbod.

Op de schaal van een enkele woning zijn de mogelijkheden voor concepten op het vlak van nieuwe sanitatie vanwege ruimtegebrek beperkt. Dit geldt zeker voor de binnenstad. In buitenwijken met grotere tuinen is meer ruimte beschikbaar, waardoor er meer alternatieven in aanmerking komen.

Terug