Saniwijzer

Nieuwe sanitatie in de praktijk

Gebruik van hemelwater

Jaarlijks verdwijnt veel drinkwater door de riolering. Ruim 95% van ons drinkwater wordt gebruikt als spoel- en waswater (daarin de toiletspoeling meegerekend). Slechts een klein percentage wordt gebruikt als drinkwater.

In principe kan hemelwater van het dak en/of andere verharde oppervlakken worden gebruikt voor laagwaardige toepassingen, zoals toiletspoelwater of gietwater voor de (binnen)tuin. Op een dakoppervlak van 1000 m2 kan jaarlijks 750 m3 water worden gewonnen.

Beschrijving systeem

Het regenwater van het dak wordt via een zuiveringsinstallatie naar een opslagtank gebracht. Vanuit de tank wordt het vervolgens weer terug gebracht in het gebouw. Het kan worden gebruikt als gietwater of voor spoeling van toiletten.

Het afvalwater kan gewoon op de riolering worden geloosd.

Bedrijventerreinen - hergebruik regenwater // bedrijventerrein_-_hergebruik_regenwater.jpg (45 K)Overig

Regenwater kan, eenmaal gevallen op dak of ander oppervlak, verontreinigd zijn met microverontreinigingen of ziekteverwekkende organismen. Bij gebruik ervan is daarom een zuivering nodig of dienen voorzorgsmaatregelen te worden genomen die besmetting tegengaan. De zuivering kan bestaan uit een helofytenfilter, een zandfilter, of meer technische systemen als UV, ozon of actief kool.

Regenwater kan bij onvoldoende zuivering soms een wat bruine aanslag veroorzaken in de toiletten.

Terug