Saniwijzer

Nieuwe sanitatie in de praktijk

Helofytenfilter

Is dit (wettelijk) toegestaan?

Ja, in uitzonderingsgevallen kan het wel, maar in het stedelijk gebied is het gebruikelijk om aan te sluiten op de riolering.

De meeste gemeenten en waterschappen hanteren daarbij voor kleine particuliere lozingen het 40-metercriterium. Als u binnen een afstand van 40 meter van de riolering zit, verplichten zij u meestal om aan te sluiten op de riolering. Voor grotere lozingen worden andere afstandscriteria gebruikt. Raadpleeg uw gemeente.

Eén van de uitzonderingssituaties is de gemeente Almere. In de wijk Oosterwold is geen riolering aangelegd. Hier zijn de bewoners zelf verantwoordelijk voor de aanleg van een afvalwaterzuivering.

Wilt u meer weten over wet- en regelgeving? Klik dan hier.

Terug