Saniwijzer

Nieuwe sanitatie in de praktijk

Helofytenfilter

Wie heb ik nodig

Particuliere zuiveringen komen in het stedelijk gebied niet veel voor. De wijk Oosterwold in Almere vormt hierop een uitzondering.

Mocht u een eigen zuivering overwegen, dan kunt u het beste even contact opnemen met uw gemeente of het waterschap. Zij hebben meestal veel ervaring met individuele afvalwatersystemen in het buitengebied en kunnen u adviseren of een dergelijke voorziening in uw geval in het stedelijk gebied ook mogelijk is. Na inwerkingtreding van de nieuwe omgevingswet zal er in uw gemeente veelal één waterloket zijn waar u terecht kunt.

Daarnaast heeft u meestal een leverancier nodig, die de nodige kennis en de voorzieningen kan leveren.

Wilt u meer weten over de te betrekken partijen en welke rol zij hebben, kijk dan hier.

Terug