Saniwijzer

Nieuwe sanitatie in de praktijk

Scheiden van afvalwaterstromen

Wie heb ik nodig?

Maatregelen om afvalwaterstromen te scheiden kunt u geheel buiten de overheden om realiseren. Uiteraard heeft u voor de aanschaf van sommige producten wel een leverancier nodig, en voor de aanleg een aannemer.

Mocht u overwegen ook nog een zuivering te plaatsen voor het zuiveren van uw afvalwater, dan dient u wel contact op te nemen met uw gemeente, uw waterschap en eventueel een adviseur. Na inwerkingtreding van de nieuwe omgevingswet zal er in uw gemeente veelal één waterloket zijn waar u terecht kunt.

Wilt u meer weten over de te betrekken partijen en welke rol zij hebben, kijk dan hier.

Terug