Saniwijzer

Nieuwe sanitatie in de praktijk

Wilgenfilter

Bij een recreatieterrein in het buitengebied is vaak voldoende ruimte aanwezig om te kiezen voor een wilgenfilter. Dit is een relatief robuust en milieuvriendelijk systeem zuiveringssysteem. Afhankelijk van de mate waarin het afvalwater moet verdampen is 3 – 80 m2 per bewoner nodig.

Beschrijving systeem

Het huishoudelijk afvalwater wordt via een vrijvervalriool, een voorbezinkput en een vetvang naar het centrale wilgenfilter geleid. De voorbezinktank moet voldoende capaciteit hebben om het slib te laten bezinken. Tijdens de passage door het filter wordt het water gezuiverd. Een deel ervan wordt door de wilgen opgenomen en via de bladeren verdampt. Eventueel overblijvend effluent (met name in de winterperiode) kan in de bodem worden geïnfiltreerd of naar het oppervlaktewater worden afgevoerd.  

Recreatie - wilgenfilter // recreatie_-_wilgen.jpg (48 K)

Beheer

In de voorbezinktank/vetvang zal zich slib ophopen. Dit moet regelmatig worden verwijderd.

Het wilgenfilter moet om de paar jaar worden gemaaid.

Effecten/voordelen

Het maaisel bevat een deel van de nutriënten uit het afvalwater. Het kan worden gecomposteerd en als bodemverbeteraar worden gebruikt. Daarmee wordt de kringloop voor een deel gesloten.

Wilgenfilters verwijderen, afhankelijk van de uitvoering en het beheer, ook een deel van de ziektekiemen en microverontreinigingen.

Wilgenfilters zuiveren het afvalwater met een minimum aan energie en verdampen in de zomer zoveel water dat in die periode geen effluent meer wordt geloosd.

Een wilgenfilter kan landschappelijk goed worden ingepast en heeft tevens een hoge natuurwaarde. Doordat het afvalwater onder maaiveld via drains in het filter wordt gebracht, kan het wilgenfilter ook als recreatiebos/wandelgebied dienstdoen. Het filter kan een belangrijke waarde hebben voor broedvogels.

Ervaringen

Er zijn nog betrekkelijk weinig ervaringen met wilgenfilters. Er zijn pilotprojecten in Groningen en Flevoland. De meeste resultaten kunt u vinden op de Sanimonitor.

Terug