Saniwijzer

Nieuwe sanitatie in de praktijk

Warmtewinning uit afvalwater via riothermie

Met het afvalwater dat huishoudens en bedrijven op het riool lozen, verdwijnt ook veel warmte (thermische energie) in het riool. Deze thermische energie kan, tot wel 50% van het totale energiegebruik van huishoudens, worden teruggewonnen met riothermie.

Riothermie is een techniek die energie uit afvalwater terugwint via warmtewisselaars. Het betreft laagwaardige warmte, die vaak wordt opgewaardeerd met warmtepompen. De beschikbaarheid van afvalwater in de bebouwde omgeving (waar ook vraag is naar warmte), de compacte Nederlandse dorpen en de ligging van riolen op een diepte van 2 à 3 meter onder de grond maken afvalwater tot een kansrijke bron van duurzame energie.

Beschrijving systeem

De bestaande vrijvervalrioolbuizen worden vervangen door rioolbuizen met thermische elementen. De gewonnen warmte wordt bij voorkeur lokaal gebruikt. Het afvalwater wordt daarna geloosd op de riolering of op een decentraal systeem (een compactsysteem of een helofyten- of wilgenfilter).

Kern - Riothermie // kern_-_riothermie.jpg (41 K)

Ervaringen

In Nederland en België wordt riothermie inmiddels op meerdere plaatsen toegepast. Er zijn verschillende systemen in de handel. STOWA heeft de ervaringen met riothermie geïnventariseerd in dit rapport.

Terug