Saniwijzer

Nieuwe sanitatie in de praktijk

Kleine kernen

Onder kleine kernen verstaan we hier groepen van minimaal een stuk of tien tot maximaal 200 woningen. (Kleinere groepen noemen we clusters.) De meeste kleine kernen zijn aangesloten op drukriolering. Binnen de kern zijn de woningen meestal aangesloten op een vrijvervalsysteem dat via een rioolgemaal loost op een drukriool.

Mogelijkheden

De vuillast van een kleine kern is van dien aard dat een goede verwerking van afvalwater noodzakelijk is. Dat kan via lokale natuurlijke systemen of via meer technische systemen.

De schaal maakt het terugwinnen van energie en nutriënten sneller rendabel dan bij bijvoorbeeld een cluster van woningen. Het grotere aantal woningen in een kern maakt het wel lastig om maatregelen (bijvoorbeeld het scheiden van grijs en zwart water) in de kern zelf te nemen. Dat zal in ieder geval meer tijd vergen. Zeker als ook in de woningen wijzigingen nodig zijn, kost dat al gauw enkele jaren.

Terug