Saniwijzer

Nieuwe sanitatie in de praktijk

Warmtewinning uit douche- en badwater

Heb ik een vergunning nodig?

Voor de maatregelen om warmte terug te winnen heeft u geen vergunning nodig.

Mogelijk heeft u echter ook een decentrale waterzuivering of wilt u die aanleggen. Daarvoor geldt voor particulieren een meldingsplicht en voor grotere installaties mogelijk een vergunningplicht.

Neem daarvoor contact op met uw gemeente en waterschap.

Terug