Saniwijzer

Nieuwe sanitatie in de praktijk

Warmtewinning uit douche- en badwater

Wie heb ik nodig?

Maatregelen om warmte uit afvalwater terug te winnen, kunt u geheel buiten de overheden om realiseren. Uiteraard heeft u voor de aanschaf van sommige producten wel een leverancier nodig.

Mocht u overwegen ook nog een zuivering te plaatsen voor het zuiveren van uw afvalwater, dan dient u wel contact op te nemen met uw gemeente, uw waterschap en eventueel een adviseur. Na inwerkingtreding van de nieuwe omgevingswet zal er in uw gemeente veelal één waterloket zijn waar u terecht kunt.

Wilt u meer weten over de te betrekken partijen en welke rol zij hebben, kijk dan hier.

Terug