Saniwijzer

Nieuwe sanitatie in de praktijk

Samenwerking met de landbouw

Wat moet ik monitoren?

De noodzakelijke monitoring om de invloed op het milieu te meten is beperkt, maar hangt af van de situatie. Uw waterschap kan daar meer over vertellen.

Meestal volstaat een tot enkele malen per jaar monitoren van het effluent, waarbij de belangrijkste parameters als pH, BZV, CZV, en N en P worden meegenomen.

Om te controleren of uw voorziening nog voldoende werkt, is het gewenst ten minste jaarlijks - maar liever vier maal per jaar - de kwaliteit van het water uit uw installatie te beoordelen. Is het water dat u loost niet helder of stinkt het, dan is er zeker wat mis.

Wilt u meer weten over de wenselijkheid of noodzaak tot monitoring? Klik dan hier.

Terug