Saniwijzer

Nieuwe sanitatie in de praktijk

Urine als meststof

Is dit (wettelijk) toegestaan?

Belangrijk is de vraag of de ingezamelde urine een afvalstof is. De definitie van een afvalstof is: 'Een stof waarvan je je wilt ontdoen of moet ontdoen.' Als we urine speciaal opvangen om te gebruiken als meststof voldoet het niet aan die definitie.

Toch wordt huishoudelijk afvalwater (inclusief urine) geclassificeerd als afvalstof. De wetgever ging er indertijd niet vanuit dat we afvalwater, of onderdelen daaruit, zouden gaan gebruiken als grondstoffen. Afvalstoffen mogen zonder specifiek besluit hieromtrent niet als meststof worden verhandeld. Afvalstoffen mogen niet zomaar op of in de bodem worden gebracht.

Kleinschalige toepassingen op eigen terrein zullen waarschijnlijk wel worden toegestaan. Bij grotere toepassingen is het verstandig contact op te nemen met het bevoegd gezag. Het toepassen van urine in de landbouw is momenteel niet toegestaan.

Wilt u meer weten over wet- en regelgeving? Klik dan hier.

Terug