Saniwijzer

Nieuwe sanitatie in de praktijk

Urine als meststof

Wie heb ik nodig?

U wint de urine door deze apart in te zamelen. In de meeste gevallen heeft u daarvoor een leverancier nodig van daarvoor ontworpen sanitair, leidingen en opslagtank. Indien u de urine niet zelf kunt benutten, heeft u een afnemer nodig.

Urine is slechts een deel van de totale afvalwaterstroom. Indien u de rest van het afvalwater zelf wilt zuiveren dan dient u contact op te nemen met uw gemeente en uw waterschap. Na inwerkingtreding van de nieuwe omgevingswet zal er in uw gemeente veelal één waterloket zijn waar u terecht kunt.

Wilt u meer weten over de te betrekken partijen en welke rol zij hebben, kijk dan hier.

Terug