Saniwijzer

Nieuwe sanitatie in de praktijk

Helofytenfilter

Wie heb ik nodig?

Voor een eenvoudige particuliere voorziening kunt u het beste even contact opnemen met uw gemeente of het waterschap. Zij hebben meestal veel ervaring met individuele afvalwatersystemen in het buitengebied. Na inwerkingtreding van de nieuwe omgevingswet zal er in uw gemeente veelal één waterloket zijn waar u terecht kunt.

Daarnaast heeft u meestal een leverancier nodig, die de nodige kennis en voorzieningen kan leveren.

Wilt u meer weten over de te betrekken partijen en welke rol zij hebben, kijk dan hier.

Terug