Saniwijzer

Nieuwe sanitatie in de praktijk

Compactsysteem

Wie heb ik nodig?

Het ontwerp en de uitvoering van uw voorziening zijn maatwerk. Voor een eerste oriëntatie kunt u het beste even contact opnemen met uw gemeente of het waterschap. Zij hebben mogelijk al ervaring met dergelijke systemen. Na inwerkingtreding van de nieuwe omgevingswet zal er in uw gemeente veelal één waterloket zijn waar u terecht kunt.

Voor de verdere uitwerking is het verstandig een deskundig adviseur te raadplegen. Daarnaast heeft u meestal een leverancier nodig, die de nodige kennis en voorzieningen kan leveren.

Wilt u meer weten over de te betrekken partijen en welke rol zij hebben, kijk dan hier.

Terug