Saniwijzer

Nieuwe sanitatie in de praktijk

Afvoer per as

Monitoring

De kosten van het zuiveren van uw afvalwater worden berekend op basis van het aantal vervuilings-eenheden. Belangrijke parameters zijn daarbij de hoeveelheid organische stof en het gehalte aan stikstof en fosfor.

Terug