Saniwijzer

Nieuwe sanitatie in de praktijk

Recreatieterreinen

Onder een recreatieterrein verstaan we op deze Saniwijzer alle vormen van verblijfsrecreatie waarbij sprake is van tijdelijke bewoning in tenten, caravans, chalets, vakantiehuizen of boten.

Vakantieparken die vrijwel het gehele jaar door bezet zijn (en waar dus sprake is van een continue afvalwaterstroom), zijn meer te vergelijken met de situatie van een kleine kern. Voorbeelden voor nieuwe sanitatie in kleine kernen vindt u hier.

Mogelijkheden

De vuillast van een recreatiepark is van dien aard dat een goede verwerking van afvalwater noodzakelijk is. De hoeveelheden afvalwater kunnen in de tijd sterk fluctueren. De grootste belasting vindt meestal plaats in de zomer, met sterke pieken ook rond de vakantieperiodes in april en mei.

In veel gevallen is er een zwembad aanwezig dat regelmatig moet worden schoongemaakt. Indien er relatief gezien veel vaste standplaatsen zijn voor caravans, moet ook rekening worden gehouden met de lozing van chemische toiletten.

De sterke fluctuatie in het afvoerdebiet maakt dat technische zuiveringen, zoals een SBR of biorotor, veel beheer en onderhoud vergen om de werking te blijven garanderen. Het plaatsen van meer robuuste systemen, zoals helofyten- of wilgenfilters, ligt hier dan ook voor de hand.

Terug