Saniwijzer

Nieuwe sanitatie in de praktijk

Urine als meststof

Is dit (wettelijk) toegestaan?

Deze oplossing kent onderdelen die niet (goed) passen binnen de huidige wet- en regelgeving. Dit kan betrekking hebben op de zorgplicht of het activiteitenbesluit in het kader van de wet Milieubescherming, of op de vigerende afvalstoffen- en mestwetgeving.

Wilt u meer weten over wet- en regelgeving? Klik dan hier.

Terug