Saniwijzer

Nieuwe sanitatie in de praktijk

Watervrij sanitair

Bij evenementen wordt jaarlijks veel drinkwater gebruikt. Uit een proef op Lowlands bleek 50% van het totale waterverbruik op het festival afkomstig te zijn van toiletten (zie Tauw). Een belangrijke waterbesparing – tot zo’n 40 liter per persoon per dag – kan worden bereikt door het gebruik van watervrij sanitair, in de vorm van watervrije urinoirs en droogtoiletten.

Er zijn voor festivals globaal drie typen droogtoiletten beschikbaar:

  • Toiletten die de urine en fecaliën opvangen, waarna deze afgevoerd moeten worden.
  • Composttoiletten waarin de fecaliën in een afgesloten container, samen met ander composteerbaar materiaal, ter plaatse worden omgezet in compost. In dit geval moet de urine apart worden afgevoerd.
  • Urinoirs van stro(balen); na het festival wordt het stro samen met de urine tot een mineraal rijke compost verwerkt.

Beschrijving van het systeem

In plaats van spoeltoiletten worden er droogtoiletten en watervrije urinoirs gebruikt. Urine en fecaliën worden in of onder het toilet verzameld. Met name voor de urinoirs zijn er bij veel festivals al veel watervrije varianten uitgeprobeerd, van  eenvoudige plaskruizen die periodiek geleegd worden tot systemen met stro die na het festival gecomposteerd worden. Urine, gemengd met organische stof (hooi/stro) en feces worden op het terrein gecomposteerd. Deze compost wordt op het eigen terrein gebruikt als meststof/bodemstructuurverbeteraar.

Bij het gebruik van droogtoiletten resteert nog een grijswaterstroom afkomstig uit horeca en wasgelegenheid. Deze kan naar een lokale zuivering (bijvoorbeeld een helofytenfilter) of naar de riolering worden geleid, als die aanwezig is.

Beheer

Droogtoiletten vergen periodiek beheer. In ieder geval bij het ledigen van de containers, maar bij een composttoilet ook bij het beheer van het composteringsproces.

Effecten

Met droogtoiletten zal het waterverbruik afnemen.

Overig

Lokaal composteren is mogelijk, maar vergt wel de nodige aandacht en zou kunnen leiden tot risico’s voor de volksgezondheid. Deze wijze van inzamelen maakt het wel mogelijk om nutriënten te hergebruiken.

Ervaringen

Op het Dranouter festival in België worden zowel op de camping als het festivalterrein composttoiletten gebruikt. Deze gebruiken in het geheel geen spoelwater.

Het Franse designbureau Faltazi heeft een 'uritonnoir' ontworpen gericht op de zomerfestivals. De uritonnoir is een urinoir in de vorm van een strobaal. De stikstof in de urine komt in de hooibalen via een ingenieus systeem in contact met koolstof, wat er voor zorgt dat er binnen 6 tot 12 maanden vruchtbare compost ontstaat.

Wilt u weten hoe een composttoilet in de praktijk werkt? Lees de blog van Marjolein.

Terug