Saniwijzer

Nieuwe sanitatie in de praktijk

Waterbesparend sanitair

Het waterverbruik op een festival kan groot zijn. Afvalwater kan beter worden verwerkt en goedkoper worden getransporteerd als het minder verdund is. Verdunning tijdens festivals kan worden voorkomen door gebruik te maken van waterbesparend sanitair (douche, wc, watervrij urinoir) en vacuümriolering. Uit een proef op Lowlands bleek 50% van het totale waterverbruik op het festival afkomstig te zijn van toiletten. Zie Tauw.

Beschrijving systeem

Alle toiletten worden voorzien van watervrije urinoirs en een waterbesparende spoeltoileten. De douches worden voorzien van spaardouches. Ook kan gebruik worden gemaakt van recirculatiedouches. Het afvalwater wordt daarna geloosd op de riolering.

Beheer

Een watervrij urinoir vergt soms aangepast beheer.

Effecten/voordelen

Met waterbesparende maatregelen zal het waterverbruik afnemen. De investeringskosten wegen echter vaak niet op tegen de besparing op de waterkosten. De winst zit in veel gevallen in de besparing op de energiekosten.

Met waterbesparende maatregelen kan tot 50% op het watergebruik worden bespaard.

Bedenk dat de riolering, zowel in de woning als daarbuiten, is ontworpen voor transport van afvalwater met een zekere mate van verdunning. Wordt het water te ‘dik’, bijvoorbeeld doordat er te weinig spoelwater of grijs water wordt gebruikt, dan kan er verstopping optreden. Raadpleeg in geval van twijfel uw installateur.

Verdergaande maatregelen

Met watervrij sanitair kan nog extra op het waterverbruik worden bezuinigd. Hiervoor kunnen bijvoorbeeld droogtoiletten, composttoiletten, verbrandingstoiletten, watervrije urinoirs of uritonnoirs, worden gebruikt.

Ervaringen

In 2011 heeft Lowlands een proef uitgevoerd met 30 vacuümtoiletten. De proef liet zien dat vacuümtoiletten het waterverbruik voor toiletspoelingen en de hoeveelheid afvalwater met 85% verminderden ten opzichte van conventionele toiletten. Ook bleken de bezoekers tevreden over de werking van het vacuümtoilet. In 2012 zette Lowlands 280 vacuümtoiletten (van de 600 toiletten) in om de grote stroom afvalwater te reduceren. Zie Tauw

Op het Dranouter festival in België worden zowel op de camping als het festivalterrein composttoiletten gebruikt. Deze gebruiken in het geheel geen spoelwater.

Het Franse designbureau Faltazi heeft een 'uritonnoir' ontworpen gericht op de zomerfestivals. De uritonnoir is een urinoir in de vorm van een hooibaal. De stikstof in de urine komt in de hooibalen via een ingenieus systeem in contact met koolstof, wat er voor zorgt dat er binnen 6 tot 12 maanden vruchtbare compost ontstaat.

Terug