Saniwijzer

Nieuwe sanitatie in de praktijk

Compactsysteem

Wanneer een festivalterrein niet is aangesloten op het rioolnetwerk, dan kan het afvalwater lokaal worden gezuiverd door een compacte minizuivering (compactsysteem). Dit kan een minizuivering zijn die permanent op het terrein is aangebracht of een die modulair is opgebouwd en tijdelijk wordt geplaatst.

Beschrijving systeem

Compactsystemen zijn er in tal van uitvoeringen (met zwevend slib of slib op dragermateriaal). Ze kunnen het afvalwater continu of batchgewijs verwerken. De systemen nemen relatief weinig ruimte in.

De meeste systemen maken het afvalwater even schoon als de reguliere rioolwaterzuiveringsinstallatie. Soms wordt de techniek gecombineerd met een membraanfiltratie (MBR). Het compactsysteem verwijdert de organische stof plus het grootste deel van de nutriënten (stikstof en fosfaat).

Het afvalwater van toiletten en horeca wordt naar het centrale compactsysteem geleid. Het gezuiverde water kan in de bodem worden geïnfiltreerd of naar het oppervlaktewater worden afgevoerd.

Beheer

Alle grotere actiefslibsystemen vergen, vanwege de toegepaste techniek, professioneel beheer en onderhoud. Verder vraagt de beluchting veel energie en zijn er soms additieven nodig om een optimaal zuiveringsrendement te kunnen halen.

Grotere permanente systemen zullen voor het festival (of voor het festivalseizoen) moeten worden opgestart. Ook bij tijdelijke voorzieningen moet rekening worden gehouden met een opstartperiode.

Effecten/voordelen

De ruimtevraag van dit soort systemen is beperkt. Permanente stystemen worden ondergronds geplaatst. Tijdelijke systemen kunnen in een hoek van het terrein in een of meerdere containers worden geplaatst.

Overig

Indien gebruik wordt gemaakt van een MBR worden ook de pathogenen grotendeels verwijderd.

Ervaringen

Rock Werchter zuivert afvalwater in een eigen waterzuiveringsstation. Dit station maakt gebruik van een bedrijfseigen membraan-bioreactortechnologie. Zie ODE voor meer informatie hierover.

Terug