Saniwijzer

Nieuwe sanitatie in de praktijk

Evenementen

Onder evenementen verstaan we kortdurende festiviteiten waar grote groepen mensen bijeenkomen. Denk hierbij aan muziek-, film-, food- en kunstfestivals. Ook grote stedelijke feesten scharen we onder deze categorie.

Soms vinden deze plaats op terreinen die eenmalig voor een evenement gebruikt worden. Dan zijn er meestal geen sanitaire voorzieningen. En soms vinden ze plaats op terreinen waar vaker evenementen worden gehouden. In dat geval kunnen er (semi-)permanente voorzieningen geplaatst worden.

Dit deel van de Saniwijzer is vooral gericht op evenementen waar veel mensen (van enkele tienduizenden tot honderduizenden bezoekers) korte tijd (een dag tot een paar dagen) op een relatief klein gebied aanwezig zijn. Er is veel horeca aanwezig en in sommige gevallen is het voor bezoekers mogelijk op een camping te verblijven. Een belangrijk kenmerk van de afvalwaterstroom is dat er in korte tijd een grote piekbelasting ontstaat.

Mogelijkheden

Aangezien het op dergelijke locaties vaak zo is dat veel mensen in korte tijd veel drank nuttigen en naar het toilet moeten, is urinescheiding een interessante oplossing. Veel muziekfestivals zijn ver van het gangbare rioolstelsel gelegen. Het kan daarom financieel interessant zijn om het afvalwater lokaal te zuiveren.

Verder kan er, indien bezoekers gebruik maken van een camping, veel water worden bespaard.

Terug